Apie projektą

Lyginamasis tyrimas atliktas kartu su tarptautine grupe tyrėjų, vykdančių įvairių mokslo sričių tyrimus Europos mokslinių ir techninių tyrimų bendradarbiavimo programos COST (European Cooperation in Science and Technology) veikloje „Skaitymo raida skaitmeninimo amžiuje“ (Evolution of reading in the age of digitisation). Projektas vykdytas nuo 2014 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Projekto vykdytojas Knygotyros ir dokumentotyros institutas (Komunikacijos fakultetas, Vilniaus universitetas)
Projekto partneris Medijų tyrimų laboratorija (Komunikacijos fakultetas, Vilniaus universitetas)
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba
Projekto rėmėjas leidykla TEV.

Komunikacijos fakultetas Lietuvos Kult8ros taryba Leidykla TEV

Projekto vykdymo grupė:

Projekto konsultantas dr. Elmundas Žalys.

Prie projekto vykdymo prisidėjo:

Kvietimas į projekto viešinimo renginį 2014 m. gruodžio 16 d. 14 val. (PDF).

Projekto ataskaita

Ataskaitoje pateikiami mokslinio projekto „Lietuvos skaitmeninės leidybos situacijos tyrimas“, vykdyto pagal Kultūros srities bendrųjų tyrimų prioritetinių veiklų rėmimo priemonę, rezultatai.

Mokslinėje ataskaitoje išanalizuota ir pristatyta skaitmeninės leidybos situacija Lietuvoje (leidėjų požiūriu). Tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvoje skaitmenines knygas įvairiomis apimtimis jau dabar leidžia beveik kas trečias leidėjas, beveik trečdalis neplanuoja leisti skaitmeninių knygų, likę ketina tai daryti artimoje ateityje.

Leidyklos, leidžiančios, neleidžiančios ir planuojančios leisti skaitmenines knygas
Leidyklos, leidžiančios, neleidžiančios ir planuojančios leisti skaitmenines knygas

Apskritai, leidėjai nesitiki didelio skaitmeninių knygų gamybos ir rinkos augimo Lietuvoje artimiausiu metu. Jų nuomone, tokį augimą labiausiai riboja rinkos mažumas ir eksporto rinkų trūkumas produkcijai lietuvių kalba. Labiausiai rinkos augimą gali paskatinti vartotojų poreikis ir paklausa patogiam nešiojamam formatui, taip pat technologijų diegimas švietimo sistemoje. Remiantis tyrimo rezultatais, Lietuvos leidėjai suvokia, jog visuomenėje įsivyrauja skaitmeninės knygos kaip patogaus nešiojamo skaitomo teksto poreikis. Šio pradinio etapo lietuviškų skaitmeninių knygų rinka yra nestabili ir pažeidžiama, jos perspektyvos leidėjams dar nėra aiškios, todėl augimo mastai ir plėtros greitis vertinami nevieningai, o atskirų leidyklų ateities planai kuriami atsargiai.

Visa Lietuvos skaitmeninės leidybos situacijos tyrimo projekto ataskaita [PDF].

Žiniasklaida apie projekto rezultatus ir pristatymą

Televizijoje:

Radijuje:

Internete: